Dùng Syndication đọc RSS trên WP7

Đọc tin tức là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Và bạn có thể phát triển một ứng dụng đọc RSS rất dễ dàng với bài hướng dẫn sau đây!

Read More »

Advertisements