[New Dev Center] Promotional Code – mã khuyến mãi Paid app or IAP

Hi các bạn, tháng 7/2015 vừa qua Microsoft đã hoàn tất việc migrate 2 dashboard (Windows và Windows Phone) thành một dashboard duy nhất là Windows Dev Center. Theo đó họ đã thêm một số tính năng hay cho lập trình viên, ở bài này mình xin giới thiệu tính năng Promotional Code.

Read More »

Advertisements