Background music on Windows Phone

musicwp

Bạn đang phát triển ứng dụng nghe nhạc? Và gặp phải một vấn đề, đó là khi màn hình bị lock thì nhạc cũng tắt theo. Vậy giải quyết vấn đề như thế nào? Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục với Windows Phone Audio Playback Agent.Read More »

Advertisements