Windows Store developer account – removal

Gần đây nhiều lập trình viên Windows bị Microsoft gỡ bỏ tài khoản developer. Vậy nguyên nhân là gì, và đây là câu trả lời có thể chấp nhận cho đến lúc này.

13064695_1081682135226818_4365327807599533149_o

Read More »

Advertisements

Tài liệu lập trình di động (Windows Phone – iOS – Android)

Dưới đây là tổng hợp các tài liệu hướng dẫn lập trình di động của trung tâm tin học KHTN.

Các bạn tải về xem và tìm hiểu qua những điều căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình cho mỗi nền tảng mà bạn quan tâm. Dù không đi sâu vào kiến thức chuyên nghiệp để phát triển một ứng dụng, game hoàn hảo, nhưng đủ để cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản cần có để bước chân vào giới lập trình di động.Read More »