Promote app – app visible

Cho đến nay chúng ta có thể khẳng định rằng Microsoft đang thực hiện chính sách cho những app mới phát hành. Theo đó để app của bạn tiếp cận được người dùng hãy tham khảo bài viết sau.

adduplex2

Adduplex campaign report

Read More »

Advertisements

Vấn đề App search availability

Hi mọi người, sau nhiều lần trao đổi với supports của MS có lẽ nhiều người đã nhận ra policy mới của họ. Dưới đây đút kết ra vài vấn đề chúng ta cần biết để tiếp tục phát triển sản phẩm.

wp_ss_20151217_0001

Read More »

Tài liệu lập trình di động (Windows Phone – iOS – Android)

Dưới đây là tổng hợp các tài liệu hướng dẫn lập trình di động của trung tâm tin học KHTN.

Các bạn tải về xem và tìm hiểu qua những điều căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình cho mỗi nền tảng mà bạn quan tâm. Dù không đi sâu vào kiến thức chuyên nghiệp để phát triển một ứng dụng, game hoàn hảo, nhưng đủ để cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản cần có để bước chân vào giới lập trình di động.Read More »