Team Foundation Service – TFS

Bạn thường làm đồ án, lập trình theo một team nào đó, hay là làm việc tại một công ty với một dự án nhiều người làm, vậy… bạn sẽ gọp code lại ư? Không khả thi và rất vất vả đúng không các bạn? Chúng ta cùng tìm hiểu TFS sẽ giải quyết mọi vấn đề!

Read More »

Advertisements