Một số lưu ý khi upload ứng dụng Windows Store App

Việc upload ứng dụng Windows 8 (Store App) sẽ có rất nhiều điều lưu ý để tránh bị fail mình sẽ nêu ra bên dưới. Mong sẽ giúp ích cho một số bạn mới làm quen với Store App.

Read More »

Advertisements