Tài liệu lập trình di động (Windows Phone – iOS – Android)

Dưới đây là tổng hợp các tài liệu hướng dẫn lập trình di động của trung tâm tin học KHTN.

Các bạn tải về xem và tìm hiểu qua những điều căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình cho mỗi nền tảng mà bạn quan tâm. Dù không đi sâu vào kiến thức chuyên nghiệp để phát triển một ứng dụng, game hoàn hảo, nhưng đủ để cung cấp cho các bạn kiến thức căn bản cần có để bước chân vào giới lập trình di động.

Việc phát triển về sau còn dựa vào năng lực của mỗi người và sự theo đuổi của các bạn đến đâu nữa. Chúc các bạn học tốt và thực hành tốt!

Windows Phone:
Phần 1: http://www.mediafire.com/download/4zd2b27pzh05tf7
Phần 2: http://www.mediafire.com/download/96x4umv7mnc3a83
Phần 3: http://www.mediafire.com/download/2iolxs1i2ws3uzn
iOS:
Phần 1: http://www.mediafire.com/download/4clmryyipobgzva
Phần 2: http://www.mediafire.com/download/o0iofkfd970frno
Phần 3: http://www.mediafire.com/download/2jfhmb8nk7k2xzh
Android:
Phần 1: http://www.mediafire.com/download/89a462ux1n8f9d5
Phần 2: http://www.mediafire.com/download/k399hl3cqk96z1d
Phần 3: http://www.mediafire.com/download/aifi4149ir7xuxq

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s